TEHLİKELİ MÖADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

19 Ocak 2017
709
Tehlikeli Möaddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu ''Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanan TehlikeliMaddelerin Karyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

Bu defa, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda 30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakıında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete2de yayınlanan  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakıında yönetmelikte muhtelif değişiklikler bildirilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca, ilgili mevzuat kapsamında ''Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge''de 30/12/2016 tarih ve 98853 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmekteidr.

Söz konusu yönetmelik ve yönergeye www.tmtk.gov.tr internet sistesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Yukarı çık.