YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

16 May. 2016
469

25.07.2014 Tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4.8.12.13.14.15.17.18.19.22.23.24.25.31.36.43.48.49.50.57.60.76.77.78.80.ve 85. maddelerinde çeşitli değişikliler yapılmış ve geçici 11. madde eklenmiştir.

Karyolu taşıma yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan tabloya http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşılabilmektedir.

Yukarı çık.