YILLIK İŞLETME CETVELİ 2021

Yıllık İşletme Cetveli 2021

YILLIK İŞLETME CETVELİ 2021

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine
başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt olması zorunludur. Her üretim yerinin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde kaydını yaptırmayan firmalara İdari Yaptırım Cezası uygulanmaktadır.
Bilindiği gibi Sanayi Sicil Belgesi, KDV Muafiyeti, İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde KDV Terkin/İade
Uygulaması, Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır, Sanayi Abonesi Tarifesinden Elektrik Fatura Ödenmesi, Elektrik Tüketimlerinden %2 TRT Payının Alınmaması, İhracat Kredilerinden Yararlanma , Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Desteklerinden Faydalanma gibi bir çok avantajlar da sağlamaktadır.
Bu itibarla Odamıza kayıt yaptıran ve üretim faaliyetine başlayan firmaların yukarıda belirtilen
konular hakkında duyurulur.

Yukarı çık.