Yıllık İşletme Cetveli

03 Mart 2021
180
Yıllık İşletme Cetveli

Yıllık İşletme Cetveli

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 2020 yılına ait
faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini, EN GEÇ 30 NİSAN 2021 tarihi saat 24:00' e kadar
göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında,
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 2021 yılı için 1.730,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.
Bu kapsamda, İlimizde faaliyette bulunan Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin 2020 yılı
Yıllık İşletme Cetvelini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya e-devlet kapısı üzerinden
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi' ne girilerek bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetveli doldurulduktan sonra
"İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDER" butonu kullanılarak, gönderme işleminin tamamlanması
gerekmektedir. Aksi takdirde gönderme işlemi yapılmaz ise Yıllık İşletme Cetveli verilmemiş
sayılacaktır.
Üyelerimize Duyurulur.

Yukarı çık.