Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları Hakkında Son Gelişmeler

22 Haz. 2020
255
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları Hakkında Son Gelişmeler

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları Hakkında Son Gelişmeler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfta bulunularak;

‘’Dünya Sağlık Örgūtü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36, 158 ve 159 uncu maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklere ilişkin süreler durdurulmuş veya başlatılmamıştır.

Yukarıda sayılan maddelerde yer alan yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerekmektedir.’’

Bilgileriniz saygıyla rica olunur.

Yukarı çık.