YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI HK.

13 Ocak 2017
763
Yeniden Değerlendirme Oranı Hk.

   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 inci maddesi 7 inci fıkrası gereğince İdari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulandığı ve bu hükmün, nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığı belirtilmektedir.

   Ayrıcca, Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerlendirme oranı %3,83 olarak belirlenerek 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

   Bu kapsamda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında tebliğ, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla taşınması hakkında yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryouyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların, şartların ve Yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirirlerek adı geçen Genel Müdürlük Resmi İnternet sitesi www.tmtk.gov.tr  adresi mevzuat bölümü genelge kısmında yayınlanmıştır. Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2017 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

 

Yukarı çık.