YENİ TÜRK TİCARET MERKEZLERİNİN KURULMASI

19 Nis. 2019
369
Yeni Türk Ticaret Merkezlerinin Kurulması

YENİ TÜRK TİCARET MERKEZLERİNİN KURULMASI

  Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6) çerçevesinde Türk Ticaret Merkezlerinin (TTM); yurtdışında kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslarının Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletici şirket tarafından yurtdışında açılan, kullanıcı şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım/pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla iş geliştirme ve danışmanlık merkezleri ile birlikte mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran merkezler olarak tanımladığı belirtilmektedir.

Bahse konu Tebliğ’in ilgili maddesine göre TTM’lerin destek kapsamına alınabilmesi amacıyla TOBB tarafından kurulan şirket veya söz konusu şirket ile diğer iş birliği kuruluşu/kuruluşları ortaklığında bir proje özelinde Ticaret Bakanlığı’na başvurulması ve ilgili Bakanlıkça projenin uygun bulunması gerektiği hususu ifade edilmektedir.

Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan eylem planı uyarınca söz konusu mevzuat çerçevesinde 35 yeni TTM’nin daha kurulmasının planlandığı belirtilmektedir. Bahse konu TMM’lerin başta Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya Federasyonu, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika, Endonezya, Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde faaliyete geçmesinin planlandığı bildirilmektedir.

İlgi yazıda devamla, söz konusu TTM’lerin hangi ülke/şehirlerde yer alması ve hangi sektörler özelinde faaliyetlerini yürütmesinin faydalı olacağının anlaşılmasını teminen TOBB kapsamında bir çalışma yürütüldüğü belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Yukarı çık.