VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

09 Kas. 2017
500
Verimlilik Proje Ödülleri

Bakanlığımız tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimilik temelli sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma amacıyla her yıl ''Verimlilik Proje Ödülleri'' verilmektedir. Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir.Bunun yanı sıra,projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

Başvuruları 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Bu süreçte Bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.