VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

04 Ara. 2015
528

T.C. Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl ''Verimlilik Proje Ödülleri''verilmektedir. '' Verimlilik Proje Ödülleri usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' hükümleri uyarınca 2016 yılı ödül ve değerlendirme süreci başlamıştır.

Buna göre sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

Başvuruları 9 Ocak 2016 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler Verimlilik Genel Müdürlüğünün http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Yukarı çık.