Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığı’nın Kullanılması Hk.

27 May. 2020
256
Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığı’Nın Kullanılması Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMRÜKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün olduğunu,”

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılabileceğini” belirttiği ifade edilmektedir.

Yukarı çık.