VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ

26 Ağus. 2015
303

Vakıf İktisadi İşletmesi

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Vakıf senedinin aslı veya noter onaylı örneği 

2) Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge 

3) Vakfın bir ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, bu izin veya onaya ilişkin belge 

4) Noter onaylı Vakıf İktisadi İşletme Açılış Kararı 

5) İşletmenin açılışına dair kararı alan vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği 

6) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış tescil talepli imza beyannamesi . (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

7) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin fotoğrafları 

8) Odaya kayıt için:Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

9) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

Yukarı çık.