Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

31 Mart 2020
253
Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliği

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ilgide anılan yazısında; "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)", 07/03/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
Bilgilerini ilgili üyelerinize duyurulur.

Saygılarımızla

Genel Sekreter

Sinan BEŞER

 

Yukarı çık.