ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM İLE İLGİLİ GENELGELER

02 Şub. 2021
189

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM İLE İLGİLİ GENELGELER

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “CE işareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin ithalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının ithalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 202112S) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda olduğu belirtilmiştir.

Yazıda, üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ekte birer örneği sunulan Genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayımlandığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

EK: CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine ilişkin Genelge ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğine ilişkin Genelgesi için tıklayınız.. 

Yukarı çık.