ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI HK.

13 Ocak 2016
449

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 5326 sayılıKbahetler Kanunu 17 inci maddesi 7 inci fıkrası gereğince İdari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulandığı ve bu hükmün,nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığı belirtilmektedir.

Ayrıca,Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılı için yeniden değerlendirme oranı % 5,58 olarak belirlenerek 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taşıması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğ,tehlikeli maddelerin Denizyoluyla taşınması hakkında yönetmelik ,Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşısında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr  adresi nevzuat bölümü genelge kısmında yayınlanmıştır.Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2016 tarihiyle uygulamaya başlamıştır.

Yukarı çık.