Ücretlendirmeye Tabi Plastik Poşetlerde Yer Alacak Çevreci Sloganlar ve Logolar

10 Mart 2021
197
Ücretlendirmeye Tabi Plastik Poşetlerde Yer Alacak Çevreci Sloganlar Ve Logolar

Ücretlendirmeye Tabi Plastik Poşetlerde Yer Alacak Çevreci Sloganlar ve Logolar

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde, plastik poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” kullanım kriterleri yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, öncelikle ücretlendirmeye tabi tutulan plastik poşetlerin barkod taşımasısıfır atık logosu ve çevreci slogan gibi görsel gereksinimleri de taşıması gerektiği belirtilmiştir. Plastik poşetlerin sahip olması gereken özellikler, “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile belirlenmiş olup bu özellikler poşet üreticileri ve satış noktaları açısından bağlayıcılık arz etmektedir. Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda, plastik poşetlerde “Barkod”, “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” bulundurulmasında asli sorumluluk satış noktalarına aittir.  Barkod, Sıfır Atık Logosu ve Çevreci Sloganlar için belirlenen özellikler aşağıda şekilde sıralanmıştır:

  • Barkodlar; poşetin ücreti, boyutu ve kalınlığı ile satış noktasına ayırt edici bilgileri içermelidir. Barkodların minimal boyutu 25,00 mm (Genişlik) x 15,00 mm (Yükseklik) olmalıdır.
  • Sıfır Atık Logosu; Bakanlığın web sitesinde yer alan örneğe uygun olarak yüksek konsantrasyonlu tek renk (poşet tonuyla aynı renk ve ton olmamak kaydıyla) veya renkli olarak kullanılabilir. Sıfır Atık Logosu, yüzey alanının %15’ine tekabül edecek büyüklükte olmalıdır.
  • Çevreci Sloganlar; Bakanlığın web sitesinde gösterilen örneğe uygun olarak yüksek konsantrasyonlu tek renk (poşet tonuyla aynı renk ve ton olmamak kaydıyla) veya renkli olarak kullanılabilir. Çevreci Slogan, yüzey alanın en az %65’ine tekabül edecek büyüklükte olmalıdır. Slogan kelimeleri ayrılmamak kaydıyla, cümle bütünlüğü bozulmadan, farklı yerleşimlere sahip olabilecektir. Bakanlığın web sitesinde yayımlanan yazı tipi ve işaretlemeleri korunarak, plastik poşetin yüzey alanının ölçüşüne bağlı olarak her bir harf için minimal boyut 15,00 mm (Genişlik) x 20,00 mm (Yükseklik) sağlanmalıdır. Harf özelliklerinin gerektiği durumlar özelinde %15 tolerans payı kullanılabilir. Plastik poşetlerde kullanılabilecek “Çevreci Sloganlar” sınırlı olarak belirlenmiştir.
  • Asimetrik yüzey alanına sahip plastik poşetlerde “Çevreci Slogan ve Sıfır Atık Logosu” bulunması zorunlu olan yüzey, poşetin en büyük alanına sahip olan yüzeyi olmalıdır. Sap kısımları hesaplamaya dahil değildir. Sıfır Atık Logosu ve Çevreci Sloganlar plastik poşetin alt-üst ve yan yüzey kenarlarına en fazla 10mm yaklaştırılmalıdır. Barkod ise, plastik poşetin düz yüzeyinde ve poşetin altından en az 10 mm yukarda olmalıdır. Belirlenen kriterlerin teknik olarak sağlanmasının mümkün olmadığının ispatlanması durumunda, Bakanlıkça yapılan değerlendirmelere istinaden Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir.

Yapılan yeni düzenlemelerin uygulamaya dahil olabilmesi amacıyla 01.07.2021 tarihine kadar geçiş süreci öngörülmüştür. 01.01.2022 tarihinden sonra bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasak kapsamına girecektir.

Bilgilerinize önemle sunulur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yukarı çık.