Türkiye-Macaristan 5. Dönem YDSK Toplantısı

08 Ekim 2021
109
Türkiye-Macaristan 5. Dönem Ydsk Toplantısı

Türkiye-Macaristan 5. Dönem YDSK Toplantısı

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 05.10.2021 tarih ve 67867130 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Macaristan 5. Dönem Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban eşbaşkanlıklarında 11 Kasım 2021 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilmesi planlandığı ve söz konusu toplantıya Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un da iştirak etmesi öngörüldüğü belirtilerek, toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz ile Macaristan arasındaki ilişkilere dair Birliğimizin görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 18 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: seda.gedik@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Yukarı çık.