Türkiye-Almanya JETCO II. Dönem Toplantısı

20 Eyl. 2021
114
Türkiye-Almanya Jetco Iı. Dönem Toplantısı

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 8.9.2021 tarihli ve E-76552293-724.01.03-
00067069431 sayılı yazı.


İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Almanya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısının 13 Ekim 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilmekte ve söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve Mutabakat Zaptında yer almak üzere Türkiye-Almanya ticari
ve ekonomik ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.


Bu itibarla, hazırlanacak Birliğimiz görüşünde yer almak üzere, Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi içeren bir bilgi notunun en geç 24 Eylül 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: damla.tufan@tobb.og.tr)
iletilmesi gerekmektedir

Yukarı çık.