Türk Yatırım Bankası SH.A

27 Ara. 2021
96
Türk Yatırım Bankası Sh.a

Türk Yatırım Bankası SH.A

Türk Yatırım Bankası SH.A

24 Aralık 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşların Kosova’da banka unvanı ile şirket açtıkları; Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye’de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. sundukları belirtilmektedir.

Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak en son, T.C. Priştine Büyükelçiliği üzerinden bir vatandaşımızın “Turk Yatirim Bankasi SH.A.” hakkında bilgi talep ettiği bildirilmektedir.

Konu araştırıldığında, anılan şirketin sadece şirket kaydının olduğu ve Kosova Merkez Bankası’nın https://bqk-kos.org/financial-supervision2/licensing-of-financial-institutions/list-of-licensed-financial-institutions-2/?lang=en bağlantı adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı bilgisine ulaşıldığı belirtilmektedir.

Turk Yatırım Bankası SH.A.’nin Kosova Şirket Kayıt Ajansının internet sitesinden edinilen bahse konu kayıt örneğine ulaşmak için tıklayınız

Bu çerçevede, bilgilerinizi ve Kosova’da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası’nın bahse konu listesinden teyit edilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Yukarı çık.