TOBB VOC-TESTPROJESİ HAKKINDA

27 Ocak 2017
571
Tobb Voc-Testprojesi Hakkında

    İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilen sınav ve belgelendirme merkezleri kurulmasına katkı sağlanması, arz talep uyumunun ve uzmanlaşmanın artırılması amacıyla ''TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesi'',''VOC-TEST Merkezleri 2 Hibe Programı'' kapsamında 1 Mart 2016 tarihinde başlamış bulunmaktadır.

Proje kapsamında Proje Yöneticisi (Seviye 5), Proje Yöneticisi (seviye 6) ve KOBİ Danışmanlığı (seviye 6) mesleklerinde sınav ve belgelendirme faaliyeti yürüten merkez kurulacak ve 3 meslek içinn ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlanacaktır.

Proje kapsamında hazırlanan ''Proje Yöneticisi (seviye 5)'' ulusal meslek standartların hazırlanması sürecinde Yardımcı Kuruluş olarak görev alan NORM Eğitim ve Danışmanlık Derneği tarafından proje yöneticiliği mesleğini taınıtmak,geliştirmek ve etkinliğini arttırmak amacıyla düzenlenen konferans ve ödül töreni düzenlenecektir.

Yukarı çık.