TİCARETTE TEKNİK ENGELLER

28 Ara. 2015
592

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 'Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi'nin yeniden yapılandırılarak, yeni ara yüzüyle www.twknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu internet sitesi incelendiğinde de görüleceği üzere ücretsiz olarak kullanıma açık olan sitede, kullanıcılar ilgilendikleri ülkelerin ticarete giriş engelleri uygulamaları hakkında bilgi alabilecek,ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında ilave bilgi talep edebilecek,ihracatçılar ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları teknik engellere ilişkin bildirimde bulunabilecektir.Bunun yanında talep edilmesi halinde ülkelerin ticarette teknik engellere ilgili bildirimleri üye kullanıcılara e posta yolu ile gönderilecektir.

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

İhracatınızı etkileyecek engellerin farkında mısınız? Bunları önlemek ister misiniz?

Ekonomi Bakanlığı, Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi, alt yapı ve yenileme çalışmaları tamamlanarak www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açılmıştır.

İnternet Sitesi, ihracatçılarımızın ticarette karşılaştığı sorunların çözümünde yararlanabileceği ve hizmetlere kolaylıkla ulaşabileceği temel bir platform olarak yapılandırılmıştır.

İnternet Sitesinde, üretici ve ihracatçılarımızın dış pazarlara girişte karşılaştıkları etiketleme, işaretleme, ambalajlama, karantina şartı gibi teknik düzenlemeler ile test ve belgelendirme işlemlerinden kaynaklanan teknik engellerin önlenmesine yönelik mekanizmalara yer verilmiştir.

Bu site ile ihracatçılarımız ticarette teknik engellere yönelik,

-ihracat gerçekleştirmek istenilen ülkenin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilir, 

-ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında ilave bilgileri talep edebilir, 

-ihracatta karşılaşılan sorunları interaktif olarak bildirebilir, 

-diğer ülkelerin düzenlemelerini taslak aşamasında öğrenip yorum yaparak değiştirilmesini sağlayabilir.

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz kullanımına açıktır. Siteye üye olacak kullanıcıların e-posta adreslerine, ilgilenilen ülke ve ürün gruplarına ilişkin taslak düzenlemeler günlük olarak gönderilir. 

İhracatta karşılaştığımız ticarette teknik engellerin önlenmesi, sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması açısından da gereklidir. Ekonomi Bakanlığı, ihracatçılarımıza dış pazarlarda karşılaştıkları teknik engellerin çözümü konusunda da destek olmaktadır. Ekonomi Bakanlığınca yeniden yapılandırılan Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların öğrenilmesi ve teknik engellerin aşılması açısından temel bir platform olacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

uidb@ekonomi.gov.tr

 

Yukarı çık.