TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI MÜZAKERELERİ

09 Kas. 2017
479
Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri

İlgide kayıtlı ve detayları ilişikte yer alan yazıda, Ülkemiz ile Norveç,İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının revizyonu kapsamında Anlaşmaya eklenmesi öngörülen Ticaretin Kolaylaştırılması faslı müzakereleri ile ilgili özel sektörün değerlendirilmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, Odamız üyesi ilgili firmalara duyurulur.

Yukarı çık.