TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA

10 Ekim 2017
559
Tekirdağ Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Rapor Analiz Ücretleri Hakkında

Bilindiği üzere İlimizde Faaliyet gösteren sanayi tesislerinde yapılan denetimler çerçevesinde; Müdürlüğümüz denetçileri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı akredite olmuş laboratuvar yetkilileri tarafından teise ait atıksu arıtma tesisi deşarj noktasından atıksu numuneleri alınmakta, emisyon kaynaklarında ise ölçümler yapılmaktadır.Ayrıca işletmeler sahip oldukları Çevre izin belgelerine esas yükümlülükleri gereği atıksu arıtma tesislerine ait iç izleme raporlarını ve emisyon kaynaklarında yaptırılan ölçümlere ilişkin teyit ölçüm raporlarını denetim anında ibraz etmekle yükümlüdür.

Söz konusu analiz ve ölçüm giderlerinin ödemelerinin geciktirilmesinden bahisle Müdürlüğümüze sunulmadığı veya denetim anında aibraz edilmediği görülmektedir.

2872 sayılı Çevre Kanunun 12 Maddesinde ''İlgililer, Bakanlığın veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek,yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar'' denilmektedir.

Ayrıca, yetkili Laboratuarların yaptığı ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontları ölçüm analiz raporu ekinde sunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla; anılan hüküm gereği söz konusu analiz ve ölçüm giderlerinin ilgili laboratuvarlara zamanında ödenmemesinden kaynaklı idari yaptırım gerektiren durumlar oluşmaktadır.Bu tarz olumsuzlukların oluşmaması için tüm üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.