Tek Pazar Programı- Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi Çağrısı

03 Ekim 2022
49
Tek Pazar Programı- Turizmde Sürdürülebilir Büyüme Ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi İle Yeşil Ve Dijital Dönüşüm İçin Kobi'lerin Güçlendirilmesi Çağrısı

Tek Pazar Programı- Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Ulusal Koordinatörlüğünü yürüttüğümüz COSME Programının devamı olan Tek Pazar Programı
KOBİ Bileşeninden ülkemizin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en
üst düzeye çıkarılmasını teminen, Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma,
bilgilendirme ve teknik destek çalışmaları yürütülmekte, çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.
Tek Pazar Programı kapsamında “Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın
Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi” çağrısı yayımlanmış olup,
söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

KOSGEB olarak yürütücüsü olduğumuz COSME Türkiye Projesi marjında, ilgili çağrının
kapsamı, başvuru kriterleri ve aktiviteleri hakkında 18 - 19 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi eğitim
düzenlenecek olup, eğitime ilişkin gündem ekte iletilmektedir.

Söz konusu çağrının başvuru yapabilecek paydaşlarınıza duyurulması ve eğitime katılım
sağlayacak kişi bilgilerinin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr ve cosme.tat@kosgeb.tr e-posta adreslerine
iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize Sunarız.

Yukarı çık.