TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

13 Ocak 2016
582

Ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu''Tehlikeli malların Karayoluyla Uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması(ADR)çerçevesinde yürürleğe giren 20/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması hakkında yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

Bu defa 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede 'de yayınlanan Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkında yönetmelikte muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda zorunluluk ve cazai hükümler eklenmekle birlikte yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi 1 inci fıkrası gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve taşıt uygunluk belgesi /ADR Uygunluk belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ve taşıt durum tespit belgesi almaları zorunludur.

Yönetmeliğin 2inci madedesine göre de tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu önetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve ''Taşıtuygunluk Belgesi/ ADR Uygunluk Belgesi '' bulunmayan ve taşıt durumu Tespit Belgesi almış olan taşıt sahipleri;

a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,

b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyici usul ve ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiğikurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk belgesi/ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar.Taşıt Durum Belgesi almayan taşıtlarasöz konusu yönetmeliğin28 inci maddesi 4 üncü fıkrası (e) bendi gereğince para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca temmuz 2016 tarihine kadar bahsi geçen Taşıt Durum Belgesi alınmayan araçların ve yukarıda belirtilen model yıllarına göre belirtilen tarihlere kadar Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesialınmayan taşıtların da tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmayacağı ve dolum tesislerinde kabul edilmeyeceği bilgisi şifahi olarak alınmıştır.

Yukarı çık.