Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

27 May. 2016
429
TOBB’dan alınan 12.05.2016 tarih ve 0441/9535 sayılı yazı ile, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla; karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik”in 21.04.2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.Bahse konu mevzuat kapsamında zorunluluklarını yerine getirmeyenlere yapılacak denetimlerde idari para cezası uygulanacağı belirtilerek, yönetmeliğe Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi Mevzuatlar/Yönetmelikler başlığı altından ulaşılabileceği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Yukarı çık.