TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI HAKKINDA

14 Ocak 2019
418
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI HAKKINDA

Sayın Üyelerimiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  Ulaştırma Ve Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık

 

Düzenleme Genel Müdürlüğüne atfen odamıza göndermiş olduğu  27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda tehlikeli madde

 

taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213

 

sayılı vergi usul kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında

 

arttırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

 

Ayrıca 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 503 sayılı Vergi usul kanunu genel tebliği ile 2018 yılı için

 

yeniden değerlendirme oranı %23,73 olarak tespit edilmektedir.

 

Bu kapsamda

 

Tehlikeli Maddelerin karayollarında taşınması hakkında yönetmelik

Tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların teknik muayeneleri hakkında yönetmelik

Tehlikeli maddelerin denizyolu ile taşınması hakkında yönetmelik

Tehlikeli maddelerin hava yolu ile taşınması hakkında yönetmelik

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması hakkında yönetmelik

Denizyolu ile taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kod kapsamında  kod kapsamında eğitim ve yetkilendirme yönetmeliği

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğ,

Deniz yoluyla taşınacak dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimi hakkında yönerge,

Kıyı tesisi tehlikeli madde uygunluk belgesi düzenlemesi hakkında yönerge

Tehlikeli yüklerle ilgi gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketlerinin yetkilendirilmesi hakkında yönerge,

Hava yoluyla tehlikeli maddelerin taşınması eğitim yönergesi

Kara yoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi yönergesi

Demiryolu taşımalarında tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge

Radyoaktif madde içeren paketlerin havaalanlarında geçici depolanmasına dair yönerge,

Demiryolu ile  tehlikeli maddelerin taşınması eğitim yönergesi

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının yetkilendirilmesi hakkında yönerge Kapsamında öngörülen kuralların, şartların

 

ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen

 

genel müdürlük resmi internet sitesi (www.tmkt.gov.tr) adresi mevzuat bölümü genelge kısmında ( GENELGE /2018/02) yayınlanmış

 

1 OCAK 2019  itibariyle uygulamaya başlamıştır.

 

Saygılarımızla

MALKARA TİCARET VE SANAYİ ODASI GENEL SEKRETERLİĞİ

Yukarı çık.