TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR

12 Şub. 2016
540

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ülkemizin 30/11/2015 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu ''Tehlikeli Malların Karayoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkında yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.Ayrıca bu yönetmeliğin geçici 2inci maddesinde ''Bu Yönetmeliğin yürülüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ve ADR bölüm 3.2 Tablo A' da yer alan Sınıf 2 gazların karayoluyla taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların dönemsel muyaneleri ara muayene ve istisnai kontrollerin ilgili mevzuata uygun bir şekilde ve ilgili mevzuata tanımlanan yetkili kişilerce yapılması ve bu kontrol denetimlere göre elverişlki olması halinde bunların kullanımlarına müsaade edilir'' hükmüne atıfta bulunmaktadır.

Aynı yazıda taşınabilir basınçlı ekipmanların taşınması ile ilgili olarak ADR Sözleşmesinin Kısım 5 sevkiyat prosedürleri bölümü doğrultusunda işaretleme etiketleme ve dökümantasyon ile ilgili hususlar ve bölü 6'da ise ambalajların, taşınabilir basınçlı ekipmanların, IBC'lerin, büyük ambalajların,tank ve dökme konteynerlerin üretim ve test zorunluluklarının tarif edildiği belirtilmektedir.Ek olarak da Karayolu araçlarıyla nakledilen taşınabilir basınçlı ekipmanların ADR kurallarına göre imal edilmeleri,işaretlenip etiketlendirmeleri ve belli periyotlarda test edilmeleri gerekmekte olup söz konusu bakanlık tarafından 01 Ocak 2016 itibariyle yol kenarı denetimine başlanmış olup,uygunsuzluk tespit edilen araç ve taraflara idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetlerinde kişilerin,mülklerin korunması, diğer canlı varlıkları ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli şekilde yapılmasını saplamak amacıyla bahse konu olan basınçlı ekipmanların ilgide kayıtlı mevzuat kapsamında test edilmeleri ve ADR'ye göre işaretlenmeleri gerekmektedir.İlgide kayıtlı mevzuataBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı interney sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmrktedir.(www.sanayi.gov.tr)  

Yukarı çık.