Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 5. Bileşen

11 Nis. 2016
458

 Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı oluşturulduğu, oluşturulan programın eylem planı 5. bileşeni kapsamında; sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün arttırılması amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli Işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından çeşitli destekler öngörüldüğü belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca, lojistik firmalarının; ortak proje yürütme, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama ve benzeri hususlarda işbirliği yapabilmeleri için KOSGEB tarafından hazırlanan İşbirliği Güçbirliği Destek Programı çerçevesinde verilmesi planlanan desteklere herhangi bir başvuru olmadığı, TÜBİTAK tarafından hazırlanan sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurtiçinde yapılan Ar-Ge desteklerine ise çok az sayıda proje başvurusu alındığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazı ve eklerine (http://tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/AnaSayfa.php) sayfasından ulaşılabilinir.

Üyelerimize duyurulur.

Yukarı çık.