Tartı Aletleri ile İlgili Periyodik Muayene İşlemleri

30 Ara. 2019
275
Tartı Aletleri İle İlgili Periyodik Muayene İşlemleri

Bilindiği üzere 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 01/01/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup bu tarihten itibaren (01/01/2020) bahse konu ölçü aletlerine ilişkin ilk, periyodik ve stok muayene başvurularını Î1 Müdürlükleri yerine https://basvuruportal.tse.org.tr başvuru portalı üzerinden elektronik ortamda TSE'ye yapılması gerekmektedir. Bakanlığımızın yazısı ekte gönderilmiş olup, konuyla ilgili üyelerinize duyuru yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.

Yukarı çık.