Tarife Kontenjanı

16 Ağus. 2016
659
Tarife Kontenjanı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen 09.08.2016 tarihli ve  14934 sayılı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan TOBB’a iletilen 03.08.2016 tarihli yazıya istinaden, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yan mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabildiği veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabildiği, askıya alma sistemi kapsamındaki başvurulann AB ülkeleri ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvurulannhttp://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formlan ile birlikte en geç 15/08/2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı ithalat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Ek: İlgi yazı ve ekleri (EK-1 ve EK-2) http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php  sayfasında yayımlanmıştır.

Saygılarımızla

Yukarı çık.