SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜKLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR HK.

24 Mart 2021
167
Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunlar Hk.

SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜKLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR HK.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Suudi Arabistan gümrüklerinde ihraç ürünlerinin bekletildiğini bildiren ihracatçılarımızla ilgili olarak derlenen bilgilerin, Riyad Müşavirliğimizce Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Genel İdaresine; Cidde Ticaret Ataşeliğimizce Cidde Gümrük İdaresi ile Cidde Ticaret Odasına ileterek bu ürünlerin gümrüklerden çekilme süreçlerinin hızlandırılması talebinde bulunulduğu ifade edilmektedir.
Anılan yazıda devamla, Suudi Arabistan gümrüklerinde bekletilen konteynerler için de benzer girişimlerde bulunulabilmesini teminen, anılan ülkeye ihracatta sorun yaşayan firmalarımızca ekte yer alan tablonun doldurularak bu sevkiyatlara ilişkin konşimento ve varsa ithalat işlemleri için düzenlenen gümrük beyannamesi örnekleri ile birlikte Riyad Ticaret Müşavirliğine iletilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, anılan ülkeye ihracatta sorun yaşayan firmalarca ekte yer alan tablonun doldurularak Riyad Ticaret Müşavirliğine ve riyad@ticaret.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

Yukarı çık.