SGK GENELGESİ

11 Haz. 2020
282
Sgk Genelgesi

SGK GENELGESİ

İlgi a-) TOBB'un 13.05.2020 tarih ve 34221550-010.05-4314 sayılı yazısı.

Sosyal Güvenlik Kurumutnun 07/05/2020 tarihi ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVlD-19) ün çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği. ülkemizinde söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde;

""4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir." hükmünün yer aldığı, Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği hususları belirtilmiştir. Bu kapsamda Koronavirüs (COVID-19) bulaşıcı hastalık olarak değerlehdirildiği için bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılmayacaktır.

Bilgilelerinize duyururlur.

Yukarı çık.