Senegal Eylem Planı ve Proje Listesi

29 Ara. 2020
191
Senegal Eylem Planı Ve Proje Listesi

Senegal Eylem Planı ve Proje Listesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına istinaden, Senegal'in COVID-19 salgını ve benzeri olası krizlere karşı arz güvenliğinin temin edilmesi ve ülke ekonomisinin salgın öncesi büyüme rakamlarına tekrar kavuşturulması hedefleriyle, hâlihazırda yürürlükte olan ekonomi programlarında revizyona gidildiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, 2035 yılına kadar Senegal'in ekonomik ve sosyal politikalarına referans teşkil edecek şekilde hazırlanmış Öncelikli Eylem Planı ("Plan d'Actions Prioritaires Ajusté et Acceleré - PAP2A") adlı stratejik belge ve beraberindeki KÖİ (Kamu Özel İşbirliği; İng. PPP: Public Private Partnership; Fr. PPP: Partenariat public-privé) ve özel sektör eliyle yapılması öngörülen projeleri gösterir listeler eklerde yer almaktadır.

Bahse konu belgeler kapsamında 2019-2023 döneminde gıda (tarım, hayvancılık ve balıkçılık), ilaç ve sağlık, sanayi, bilişim, turizm, konut, bölgesel eşitlik, sosyal bütünlüğe öncelik verilecek ve altyapı, eğitim ve enerji alanlarında 22 milyar avroyu aşan projelerin gündemde olacağı belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Yukarı çık.