SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

13 Ocak 2016
529

Onuncu Kalkınma planı kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl  Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen ''Sanayide Enerji Verimliliğinin arttırılması''bileşeni dahilinde sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik çalışmalar Verimlilik Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir.Söz konusu çalışma kapsamında sanayicilerimizin farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak hazırlanan ''Elektrik Motorlarında Enerji verimliliği''kitapçığına http://www.temizuretim.gov.tr  linkinden ulaşılabilmektedir.

Yukarı çık.