SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP FİRMALARA YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU

21 Nis. 2017
533
Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firmalara Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesi gereği; sanayi işletmeleri bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde; (1 Ocak – 30 Nisan) tarihleri arasında vermesi zorunludur.

Konu ile ilgili olarak 25 Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasında; Yıllık İşletme Cetveli, e-devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, 30 Nisan 2017 tarihine kadar sanayi işletmeleri; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresine girerek; 2016 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeleri gerekmektedir.

Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2016 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen sanayi işletmeleri hakkında; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. Maddesi gereği 2017 yılı içerisinde 914,00 (dokuzyüzondört) TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Tüm Üyelerimize Duyurulur.

Yukarı çık.