Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

08 Nis. 2016
667
Sanayi Sicil Belgesi Ve Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesine göre sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgesi alması yasal zorunluluktur.

Söz konusu Kanunun 5. maddesine göre, sanayi siciline kayıtlı işletmeler her takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir yıllık işletme cetvelini vermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeyenler hakkında aynı kanunun 9. maddesinde belirtilen idari para cezalarının miktarlarında, her yıl tespit edilen yeniden değerleme artış oranı kadar artış esas alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.

2016 yılı içerisinde uygulanacak İdari Para Cezası tutarı 844 TL (sekizyüzkırkdört türklirası ) dır.

Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini;sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya Tekirdağ Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne dilekçe ekinde verebilirler.

Bu konudaki mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Sanayi Sicil Belgesi sahibi üyelerimizin, Yıllık İşletme Cetvellerini Tekirdağ Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne zamanında, tam ve sağlıklı doldurularak vermeleri önemle hatırlatılır.

Yukarı çık.