Sanayi Sicil Belgeleri

04 Ağus. 2020
462
Sanayi Sicil Belgeleri

Sanayi Sicil Belgeleri

SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: TOBB'den alınan 23.07.2020 tarih ve 6434 sayılı yazı

İlgi kayıtlı yazıda, Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Sanayi Sicil Belge Sisteminde yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek
kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir. İlgi yazının bir örneği ektedir.
Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Sinan BEŞER
Genel Sekreter

EK: Sanayi Sicil E-Belge Bilgilendirme

Yukarı çık.