Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

08 Nis. 2019
383
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak artan beşeri ihtiyaçlar için doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, sanayinin ve kentleşmenin hızlı ve düzensiz gelişmesi nedeniyle son dönemde çevre kirliliği artarak küresel boyutlara ulaşmıştır. Bunun sonucu olarak çevre konusuna daha fazla dikkat çekilmeye ve çevrenin korunması ile ilgili yasal düzenlemelere ulusal ve uluslar arası ölçekte daha çok önem verilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda sanayicilerimiz doğanın korunması ve kullanılabilirliğin sürekli olması için yeni “çevre stratejileri” geliştirmektedirler. Günümüzde rekabet gücünü yaratan asıl önemli etken, kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Kocaeli Sanayi Odası, bu bilinçle hareket eden sanayicilerimizin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 1995 yılından bu yana “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonunu düzenlemektedir.

Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen ödül organizasyonunda amaç;

  • Çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak,
  • Çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek,
  • Değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek,
  • Çevre konusundaki farkındalığı ve bilinci artırmak,
  • Bu kapsamdaki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve teşvik etmektir.

1995 ve 1996 yıllarında “Yeşil Baca, Atık Su Arıtma Tesisi, Çevreci Ürün ve Çevreci Proje” olmak üzere 4 ayrı dalda verilen Çevre Ödülleri; 1997 yılından itibaren tek dalda verilmeye başlanmış ve “Çevreci Başkan” olarak bilinen Sn. “Şahabettin Bilgisu”nun adı verilmiştir.

Çevre Ödülleri organizasyonu; 1998 yılından itibaren civar iller ve 1999 yılından sonra ise Marmara Bölgesi’nde yer alan illeri kapsayan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenlenmiştir. 2003 yılından itibaren ödüle başvuran işletmeler “Büyük Ölçekli İşletme” ve “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)” olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. 2014 yılında ise ilk defa sektörel bazlı ayrım yapılmaya başlanmıştır. Büyük ölçekli işletme ve KOBİ kategorisindeki çevre ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda Otomotiv ve Yan Sanayi, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Taş-Toprak, Ağaç ve Ağaç Ürünleri ve Enerji  vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılmaktadır. 2015 yılında ödül organizasyonunun düzenlendiği bölge genişlemiş ve organizasyon Türkiye geneline açılmıştır. Çevre bilincinin gelişmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, marka değeri olan prestijli bir ödül organizasyonudur.

Türkiye’nin ilk Çevre Ödülleri organizasyonu olan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül” organizasyonun bu yıl 25.si gerçekleştirilecektir

Çevre haftasında düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak olan “Çevre Ödülü” ve “Sektör Ödülleri” için başvuru en geç 12 Nisan 2019 tarihine kadar Kocaeli Sanayi Odası’na yapılabilecektir.

Ödül alan işletmelere İZAYDAŞ’a verecekleri atıkları konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılacaktır. Ayrıca; İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da bir yıl boyunca özel indirimler uygulayacaktır. İZAYDAŞ tarafından uygulanacak indirim oranları İZAYDAŞ Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

Ödül alan işletme, 2 yıl süresince ödül logosunu kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkı elde eder.  (KSO ile yapılacak Logo Kullanım Sözleşmesi ile logo kullanım şartları belirlenir.)    

2019 yılı Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri başvuru ücreti KOBİ’ler için 600,00 TL, Büyük İşletmeler için ise 3.000,00 TL’ dir.

Türkiye Ekonomi Bankası İzmit Şubesi Hesap no: 425379 IBAN: TR69 0003 2000 0200 0000 4253 79

Başvuran ve Kazanan Firmalara Ödülün Sağlayacağı Faydalar

Başvuru Koşulları                                                                                        

Çevre Jüri Komitesi                                                                                                                       

Bugüne Kadar Ödül Alan Firmalar                                                                                                   

Çevre Ödül Yönetmeliği

Yukarı çık.