SAHA YÖNETİM VE İŞLETME SERTİFİKASI HAKKINDA

21 Ağus. 2017
467
Saha Yönetim Ve İşletme Sertifikası Hakkında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında; maden atıklarının yönetimşine ilişkin usul ve esasların belirlendiği ''Maden Atıkalrı Yönetmeliği'' nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu tarih itibariyle maden atıklarının bertarafı ile ilgili iş ve işlemlerin söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği hatırlatılmaktadır.

Bu kapsam aynı ilgi yazıda, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren ''Atıkların Düzenli Depolanmasına dair Yönetmelik '' hükümleri doğrultusunda söz konusu Bakanlık tarafından düzenlenen ''Düzenli Depolama Tesisi Saha Yönetmeliği ve İşletme Eğitimi''ne maden işletmelerinde görev yapan personelin katılma zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilmektedir.Maden atıklarının bertaraf edildiği tesisler ile ilgili eğitimlerin yine söz konusu bakanlık tarafından ''Maden Atıkları Yönetmeliği'' kapsamında ayrıca düzenleneceği bğildirilmektedir.

Yukarı çık.