Rusya Federasyonu ve Irak'a Yönelik Kullandırılan Krediler Kapsamında Yapılan Değişiklikler

11 Mart 2016
481

Sayın Üyemiz,

 
 

Türkiye İhracat Kredi Bankası / Türk Eximbank'dan alınan bir yazıda; Bankalarından Rusya Federasyonu ve lrak'a ihracat taahhüdü ile kredi kullanmış olan firmaların kullandıkları kredilerin;

 
 
  • Firmalar tarafından Bankaları'na yazılı olarak talepte bulunulması,
  • Kredi için Bankaları nezdindeki mevcut teminatların gözden geçirilerek, yeni vadelerle uyumlu olacak şekilde teminat yeterliliğinin korunması
 
 

koşullarıyla ödemesiz dönemleri ve nihai vadeleri azami 1 yıla kadar uzatabilecekleri belirtilmektedir.

 
 

Bilgilerinizi rica ederim.

Yukarı çık.