Plastik Poşet Uygulaması Hk.

29 Ocak 2019
481
Plastik Poşet Uygulaması Hk.

   Sayın üyemiz,    

   29.11.2013 tarih 7153 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen ek madde 13 hükmü gereği “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir” denilmektedir.

        Anılan düzenlemenin uygulanmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilerek revize edilerek 09.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

         Bilgilerinize önemle rica olunur.

         Usul ve esaslar için tıklayınız  

 

 

Yukarı çık.