Plastik Poşet Üreticilerinin Yükümlülükleri

12 Nis. 2021
192
Plastik Poşet Üreticilerinin Yükümlülükleri

Plastik Poşet Üreticilerinin Yükümlülükleri

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu
husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden
kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya
tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça
oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlenmiştir.
Çevre Kanununda yapılan düzenlemeye istinaden, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar" 09.01.2019 tarihli ve 6267 sayılı Bakan Olur'u ile yürürlüğe konulmuş olup bu Usul ve
Esasların 7 nci maddesinde de üreticilerin yükümlülüklerine yer verilmiştir.
Bu kapsamda; plastik poşet üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması
amacıyla Ek'de yer alan Plastik Poşetlerde "Sıfır Atık Logosu" ve "Çevreci Slogan" Kullanım Kriterleri
doğrultusunda plastik poşet üretiminin yapılması ve satış noktalarında bulundurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ek: Plastik poşetlerde "Sıfır Atık Logosu" ve "Çevreci Slogan" kullanım kriterleri (3 sayfa)
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
TEPSAN TEKİRDAĞ PLASTİK SAN.VE TİC.AŞ.
Cumhuriyet Meydanı Ördeklidere Cad. No:29
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
YONCA VATKA PLASTİK AMBALAJ SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
Marmaracık Mah. 3. Sanayi Cad. No:9
Ergene/TEKİRDAĞ
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİC.
MERK. A.Ş.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok B
Maltepe/İSTANBUL
A 101 YENİ MAĞAZACILIK A.Ş
Burhaniye Mah. Nagehan Sok. N0:4B/1 Üsküdar
/İSTANBUL

Yukarı çık.