PERSNEL TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

06 Nis. 2018
559
Persnel Taşıma Sözleşmesi

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma ve Planlama Şube Müdürlüğü’nün 22.03.2018 tarihli ve 54247275-030.02-E.9430 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun 2015/302-2 sayılı Kararı ye Büyükşehir Belediye Meclisi onaylı Personel Servis Araçları (S Plaka) Hizmet Yönetmeliğindeki “İlçeler arası Bölgeselliğin Korunması” şeklinde alınan karar doğrultusunda S plaka Kullanım Hakkı Satış İhalesi Kararı alınmış olup, 30 Aralık 2015 tarihinde ihale yapıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyemizce ilgili kurumlara ve meslek odalarına 59 S tasnifine ve bölgeselliğe uymayan araçlarla taşıma sözleşmesi yapılmaması ile ilgili bildirimler yapılmıştır. Ancak, gerek taşımacılık yapan gerçek ve tüzel kişilerin, gerekse meslek odalarının ve denetime yetkili kolluk kuvvetlerinin Büyükşehir Belediyemize intikal eden şikayetlerden; yasal mevzuat kapsamı dışında izinsiz ve seriden plakalarla korsan taşımacılık yaparak haksız kazanç elde eden taşımacıların olduğu, bu durumunda yasal prosedürleri yerine getirerek S plakaları ile taşımacılık yapan diğer taşımacıları mağdur ettiği, taşıma düzeni ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyemize bağlı Zabıta ekipleri ile Emniyet ve Jandarma kolluk kuvvetlerince koordineli olarak gerekli denetimler yapılmakta olup, yasal mevzuata uymayarak korsan taşımacılık yapanlara cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

GENEL SEKRETER

SİNAN BEŞER

 

Yukarı çık.