Patates ve Kuru Soğanda İhracat Ön İzinleri Uygulamasının Kaldırılması

27 Tem. 2020
235
Patates Ve Kuru Soğanda İhracat Ön İzinleri Uygulamasının Kaldırılması

Patates ve Kuru Soğanda İhracat Ön İzinleri Uygulamasının Kaldırılması

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 22.07.2020 tarihli ve 92557496-320.03.03-E.2040048 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, Patates ve kuru soğan ihracatı 07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzle Bağlı Mallara ilişkin Tebliğ” (ihracat: 96/31)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (ihracat 2020/1) ile ön izne bağlanmıştır.

Bakanlık yazısı ile patates ve soğan ihracatı için ön izin başvurusunda bulunan firma taleplerinin İl Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü onayına sunulmadan İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla 19.07.2020 tarih ve 31190 sayılı resmi gazete’de yayımlanan 2020/12 no’lu tebliğ ile ihracat ön izin uygulaması sonlandırılmıştır. İlave bir müracaat ve  ön izin belgesi düzenlenmesine gerek olmaksızın direk ihracat işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Sinan BEŞER

Genel Sekreter     

Yukarı çık.