ÖNEMLİ DUYURU YILLIK AİDATLARININ SON ÖDEME TARİHİ 30 HAZİRAN 2016

15 Haz. 2016
675
Önemli Duyuru Yıllık Aidatlarının Son Ödeme Tarihi 30 Haziran 2016

YILLIK AİDATLARININ SON ÖDEME TARİHİ 30 HAZİRAN 2016

DEĞERLİ ÜYEMİZ;

5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin ayrıca ödemekle yükümlü oldukları Munzam Aidatı düzenleyen 25. maddesi aşağıda belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 77. maddesi ise, zamanında ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde kabul etmekte olup, icra dairelerince yerine getirilir hükmünü amirdir.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitle ödenir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca Yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilir.

Siz Değerli Üyemizin, gereken ilgi ve hassasiyeti göstereceğinden emin olarak, 2016 yılı YILLIK Ve MUNZAM aidatlarınızı ve varsa geçmiş yıllardan kalan borçlarınızın yasal süre sonunu beklemeden ve mümkün olan en kısa süre içinde Odamız Veznesine, ilçelerdeki Temsilciliklerimize veya aşağıda belirtilen banka hesap numaralarından herhangi birisine yatırabileceğiniz gibi KREDİ KARTIYLA DA ödeyebileceğinizi belirtir, İlginiz için teşekkürlerimizi sunar, Zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

MALKARA TİCARET VE SANAYİ ODASI YILLIK ÜYE AİDATI (MADDE:24): Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

MUNZAM AİDAT (MADDE:25): Odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş (%0.5) oranında munzam aidat tahsil olunur.

HAVALE YAPILABİLECEK BANKA HESAP NUMARASI

BANKA İSMİ HESAP NO IBAN NO

T.HALK BANKASI AŞ MALKARA ŞB 16000026 TR41 0001 2009 3060 0016 0000 26

Yukarı çık.