ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

07 Mart 2017
523
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

İlgi:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 02/02/2017 tarihli ve 52856264-106.01.99-E 00022353322 Sayılı yazısı

Bilindiği üzere 23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan ''Onaylanmış Kişi Statüsünde İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'' kapsamında, 15/08/2017 tarihinden itibaren ''Onaylanmış Kişi Statü Belgesi'' tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile söz konusu belge sahiplerine gümrük işletmelerinde bir takım kolaylıklar sağlanalıcaktır.

Konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda yukarıda belirtilen değişikliklerin işlenmiş halini içeren tebliğ metnine http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/oks-tebligi-degisikligi-duyurusu adresinden ulaşalıbaileceği belirtilmektedir.

Yukarı çık.