ÖLÇÜLER VE AYARLAR KANUNU

29 Mart 2019
342
Ölçüler Ve Ayarlar Kanunu

ÖLÇÜLER VE AYARLAR KANUNU

   T.C Tekirdağ Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü sorumluluğunda olan 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun'una göre ölçü ve ölçü aletlerinin 2 yılda bir periyodik muayene tabi tutulması zorunlu olup, kullanıcıların damga süresi dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi 28 Şubat 2019 günü mesai bitiminde sona ermiştir.

   Ancak 28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren maden kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunla 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanuna geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

   Bu muafiyet ile 01/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları,28/02/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine yada yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.

Konu İle İlgili Üyelerimize Duyurulur.

Yukarı çık.