ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU HAKKINDA DUYURU

10 Şub. 2017
660
Ölçüler Ve Ayar Kanunu Hakkında Duyuru

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü sorumluluğunda olan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun’una göre ölçü ve ölçü aletlerinin 2 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, kullanıcıların damga süresi dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi 28 Şubat 2017 günü mesai bitiminde sona erecektir.

      Bu nedenle 10 yıllık damga süresini doldurmuş elektrik, su, doğalgaz sayaçları ile 2 yıllık damga süresini doldurmuş 2015 yılı damgasına sahip hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik tartı aletleri, okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, maksimum kapasitesi 2000 kg’dan fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların yasal metroloji yönünden Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ‘ne

      2 Yıllık damga süresini doldurmuş 2015 yılı damgasına sahip uzunluk ölçüleri akıcı maddeler için hacim ölçüleri 5 kg’a kadar hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile maksimum kapasitesi 2000 kg’ a kadar ve belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı Pazar yerlerinde kullanılan 3. Ve 4. Sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri bulunduran kişi ve kuruluşlar ölçü ve ayar yönünden bağlı bulundukları BELEDİYE GRUP MERKEZİ ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUKLARINA dilekçe ile muayene ve damga ücretinin yatırıldığına dair dekontla birlikte müracaat etmeleri ve müracaat edildiğini gösteren bir belge almaları gerekir.

      Ayrıca otomatik tartı aletleri 1. Ve 2. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ve belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı Pazar yerlerinde kullanılmayan 3. Ve 4. Sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri için YETKİ MUAYENE SERVİSLERİNE müracaat edilmesi gerekmektedir.

      Bu sebeple konu ile ilgili 28 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat edilmesi müracaat edilmemesi halinde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun’unun 15. Maddesinin c bendine göre 1835,00 tl idari para cezası uygulanacaktır.

Yukarı çık.