Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Önemli Duyuru

22 May. 2019
385
Ölçü Ve Tartı Aletleri İçin Önemli Duyuru

Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Önemli Duyuru

Bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğünden ölçü ve tartı aleti kullanıcılarına yönelik uyarı ve hatırlatma yapıldı.

 

Bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğünden ölçü ve tartıaleti kullanıcılarına yönelik uyarı ve hatırlatma yapıldı.

 

Konuya ilişkin açıklamada; “3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2. Maddesi "Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, hava gazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri ile demir yolu yük ve sarnıçlı vagonların muayenesi, ayarlanması ve damgalanması" gerektiğini belirtmektedir. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 9. Maddesi "Ölçü ve Ölçü Aletleri Belli Aralıklarla Periyodik Muayeneye Tabi Tutulur." Hükmüne amirdir. Elektrik, Su ve Gaz sayaçlarının Periyodik Muayeneleri 10 yılda bir, bunların dışında kalan ve Kanunun 2.maddesi kapsamında yer alan tüm ölçü ve ölçü aletleri ise 2 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulurlar.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri şunlardır:

 

a) Tanım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,

 

b)Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında bulunan sayaçlar,

 

c) Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları

 

ç)Diğer tartı aletleri

 

Bakanlığımızın veya İl Müdürlüklerimizce Yetkilendirilen muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 

Otomatik tartı aletleri, ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,(Kuyumcu Terazileri, Eczacı Terazileri), Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletlerinden (a) bendinde belirtilen tanı aletleri dışındaki tanım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tanı aletleri.

 

Taksimetreler, Takograflar

 

Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tanım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

 

Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tanım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tanı aletlerinden; Masa Terazileri, Asma Teraziler, Tek Kollu kantarlar, İbreli Teraziler.

 

Ölçü ve tartı aleti sahiplerinin, kullanıcılarının belirtilen tarihte ilgili kurumlara müracaat etmeleri, aksi taktirde, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 14. ve 15. maddeleri gereği idari ve cezai işlem uygulanacaktır. Ölçü aleti kullanıcıların mağdur duruma düşmemeleri için en geç 2018 yılı Şubat ayı son günü mesai bitimine kadar ilgili yetkili kurumlara ve İl Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekenlerTürkiye.gov.tr( E-Devlet ) üzerinden Kurumlar bölümünden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'nın seçilerek Ölçü ve Ölçü Aletlerinin ilk, Periyodik veya Stok Muayenesi başvurusundan veya il Müdürlüğümüze bizzat gelerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarihler arasında beyanname vermeyen Ölçü ve Ölçü aletleri kullanan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 14 ve 15. maddeleri gereğince idari para cezası uygulanır” ifadelerine yer verildi.

 

Yukarı çık.