MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ Hk.

İlgi (a) yazımız ile; TOBB 'dan gelen yazıya atfen, Mısır'a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan İhracatçı Kayıt Sistemine kaydolma zorunluluğuna dair bir uygulama başlatılacağı ve sistemin 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Bu defa çok ivedi ilgi (b) yazı ile özetle; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 16/01/2016 tarih ve 2016/43 sayılı kararda söz konusu uygulamanın 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği ve uygulama kapsamına giren ürünlere ait GTİP listelerinin söz konusu Karar'ın ekinde yer aldığı, ayrıca üçüncü ülkelerden mal alıp transit yapan dış ticaret firmaları içinde aynı kuralın geçerli olduğu, bu firmaların Mısır'a ihracat yapmaya devam edebilmeleri için mal aldıkları 3. ülke üreticilerinin  sisteme kayıtlı olmalarının gerektiği ifade edilerek,

Ekonomi Bakanlığı'nın söz konusu uygulamayı yakından takip ettiği, karşılaşan sıkıntıların ortadan kaldırabilmesini teminen çalışmaların sürdürüldüğü, ihracatçılarımızın yaşadıkları sorunları Bakanlığa iletilmelerinin uygulamanın izlenmesi ve bilgi paylaşımın eksiksiz olması açısından önemli olduğu, diğer taraftan konunun bir tür pazara giriş engeli olması nedeni ile ihracatçılarımız tarafından karşılaşılan sorunların Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubuna ait pge@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi gerektiği,  ilgili firmaların Mısır'ın bu uygulamasına ilişkin deneyimlerinin düzenli olarak Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere TOBB'un disticaret@tobb.org.tr adresine bildirilmesi istenmektedir.

Konunun önemine binaen, uygulama hakkında açıklayıcı bilgiler içeren Bakanlık yazısı  (Ek-1)'de, ayrıca bahsi geçen uygulama ve Karar ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan 07.02.2016 tarihli bilgi notu (Ek-2)'de yer almakta olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                        Saygılarımızla,    

EKLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarı çık.